1. Przed rozpoczęciem rejestracji każdy student musi sprawdzić na stronie usosweb.uni.opole.pl czy posiada 1 żeton typu EJO, który umożliwi zarejestrowanie się na egzamin.

2. Jeżeli student nie posiada takiego żetonu musi zgłosić to w swoim dziekanacie.

(…)

Kliknij i czytaj dalej: Rejestracja na egzaminy