Zarządzenia Rektora UO w sprawie zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych

ZARZĄDZENIE nr 78/2023 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 23 października 2023 r. w sprawie:

Zasad nauczania języków obcych w Studium Języków Obcych

Zarządzenie Rektora UO dotyczące lektoratów:

Zasady nauczania języków obcych SJO 

 Zasady rejestracji żetonowej etap 1

http://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Zalacznik_3_EgzaminB2.pdf

http://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Zalacznik_4_ZasadyNieZetonLektoraty.pdf

http://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Zalacznik_5_EgzaminB2.pdf

http://sjo.uni.opole.pl/wp-content/uploads/Zalacznik_6a_Cert-SJO_Info.pdf