Studenci należący do grupy MW (grupa międzywydziałowa) są zobowiązani do zgłoszenia się na zebranie, na którym zostaną ustalone dni i godziny zajęć odbywanych w semestrze zimowym 2018/19.  Obecność na spotkaniu jest obowiązkowa.

 

Spotkanie organizacyjne grup prowadzonych przez mgr Ewę Rucką-Rink:

– grupa o symbolu MW/II/B1, wtorek 2.10.2018, godz. 16:00, sala 323

– grupa o symbolu MW/I/B2, wtorek 2.10.2018, godz. 16:15, sala 323

 

Spotkanie organizacyjne grupy prowadzonej przez mgr Bożenę Zbroińską:

– grupa o symbolu MW/II/A1, czwartek 4.10.2018, godz. 16:00, sala 323