Terminy zebrań organizacyjnych grup międzywydziałowych rozpoczynających lektorat języka niemieckiego i kontynuujących – proszę pobrać PDF: Zebrania grup MW