Z żalem zawiadamiamy o śmierci naszego emerytowanego lektora, wykładowcy i byłego kierownika Studium Języków Obcych, mgr Edwarda Stach, który odszedł 31.12 br., przeżywszy 72 lata.

Jako oddany i aktywny germanista, w 1982 roku, dołączył do grona pedagogów Studium Języków Obcych, ówczesnej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Ceniony przez studentów, wychował wiele pokoleń miłośników języka i kultury niemieckiej. Oprócz pracy na Uniwersytecie Opolskim, pracował również jako tłumacz przysięgły i prowadził zajęcia z języka niemieckiego na Politechnice Wrocławskiej oraz Politechnice Opolskiej, w szkołach podstawowych Opolszczyzny, Liceum nr I w Opolu, a także Państwowej Medycznej Wyższej Szkole Zawodowej w Opolu.

Lubiany przez studentów, szanowany przez kolegów, Nauczyciel z powołania, swoją działalność dydaktyczną traktował jako pasję. Wycofał się z czynnego życia akademickiego w roku 2000.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 5 stycznia 2023 roku o godzinie 13:30 w starej kaplicy Cmentarza Komunalnego w Opolu – Półwsi.