Konsultacje mgr Iwony Karpińskiej są przeniesione z dnia 27 czerwca na 25 czerwca od 12.00 do 13.00.