J. hiszpański

– Grupa rozpoczynająca naukę – MW/I/H/A1A2- prow. mgr Katarzyna Horożaniecka wtorek 6.10.2020 g. 18.00 na platformie Teams.

– Grupa kontynuująca naukę – MW/II/H/A1 – prow. Katarzyna Krupa-Walkowiak

Wtorek 6.10.2020 g. 7.30 – platforma Teams

 

J. włoski

Grupa kontynuująca naukę –MW/II/W/A1 – prow. mgr Małgorzata Król

Wtorek 6.10.2020 g. 18.30 – platforma Teams