Spotkania organizacyjne w grupach z języka rosyjskiego

 

– grupa rozpoczynająca naukę MW/I/R/B2 – prowadzący dr Bożena Kołoszuk-Komincz

 2.03.21 – wtorek-   g.18.00 Teams

 

–  grupa kontynuująca naukę MW/II/R/B2     prowadzący dr Bożena Kołoszuk-Komincz

 2.03.21 – wtorek-   g.19.00 Teams

 

– grupa na studiach II stopnia MW/MGR/R/B2 – prowadzący dr Bożena Kołoszuk-Komincz

 3.03.21 – środa-   g.18.00 Teams