Terminy zebrań organizacyjnych grup międzywydziałowych

 Grupa międzywydziałowa kontynuująca lektorat:

Zebranie organizacyjne grupy na poziomie B2 o symbolu MW/II/ B2 (zajęcia z mgr B. Zbroińską) odbędzie się  05.10.2022 (środa) godz.19.00 na platformie MS Teams.

Grupa międzywydziałowa rozpoczynająca lektorat:

Zebranie organizacyjne grupy na poziomie B1 o symbolu MW/I/ B1 (zajęcia z mgr B. Zbroińską) odbędzie się  05.10.2022 (środa) godz.20.00 na platformie MS Teams.

 Obecność studentów zapisanych do wyżej wymienionych grup jest obowiązkowa, ponieważ na spotkaniach zostaną ustalone dni i godziny odbywania zajęć.