Konsultacje mgr Małgorzaty Hrebeniuk 10.07.2020 i 31.07.2020 odbędą się w SJO
w godz. 14.30-15.30 w sali 324.