Egzamin “BULATS” z języka angielskiego zostanie przeprowadzony w dn. 16 stycznia 2018 r.

 

Opłaty w wysokości:

130,-zł  dla studentów UO lub

150,-zł  dla osób niestudiujących na UO

proszę wpłacać  do dnia 12.01.2018 r.  na konto UO:

 

09 1090 2138 0000 0005 5600 0043

Uniwersytet Opolski

Pl. Kopernika 11a

45-040 Opole

 

W tytule opłaty proszę napisać:  imię i nazwisko, egzamin  BULATS z języka angielskiego.

 

Z dowodem wpłaty proszę zgłosić się do sekretariatu SJO do dn. 12.01.2018 r.

– jest to warunek konieczny do przystąpienia do egzaminu.

 

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu, nie będzie zwrotu wpłaty. Przy dużej liczbie chętnych zaproponujemy drugi termin.