Egzamin poprawkowy z j. angielskiego na poziomie B2

Odbędzie się  14.09.2023  o godz.  9.00 w sali 203 ul. Oleska 48 (korytarz przy przejściu do budynku Wydziału Chemii).

Egzamin ustny będzie przeprowadzony tego samego dnia po egzaminie  pisemnym.