EGZAMIN POPRAWKOWY B2 Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
ODBĘDZIE SIĘ  16.02.2024  O GODZINIE 9:00 W SALI 102 UL. OLESKA 48
(PROSIMY O PRZYJŚCIE POD SALĘ O GODZINIE 8:40