Egzamin poprawkowy z j. niemieckiego na poziomie B2 odbędzie się 17.02.2022 o godz. 9:00 w sali 324 (SJO).

Egzamin ustny będzie przeprowadzony tego samego dnia po egzaminie pisemnym.

Egzamin poprawkowy z j. angielskiego na poziomie B2 odbędzie się 17.02.2022 o g. 9:00

w sali 154 (ul. Oleska 48)