Aby pobrać terminy spotkań organizacyjnych grup międzywydziałowych z języków romańskich proszę kliknąć:

J. ROMANSKIE zebrania organizacyjne