Powrót Koła Języka Angielskiego

Drodzy Studenci,

 Po przerwie wracają spotkania Koła Języka Angielskiego! Pierwsze spotkanie w tym roku odbędzie się 20.04.2022 o godz. 16:00 w s. 323 /SJO/. Podczas niego będziemy interpretować znaczenie wybranych piosenek legendarnego zespołu QUEEN, przy okazji ucząc się słownictwa. Każde spotkanie będzie poświęcone innemu tematowi.

 Serdecznie zapraszam wszystkich Studentów, którzy chcieliby poszerzyć swoje kompetencje językowe.

 Opiekun Koła,

mgr Anna Mróz