Osoby starające się o przepis oceny z zaliczenia lub/i egzaminu powinny zgłosić się OSOBIŚCIE do kierownika sekcji danego języka.

Osoby, które chcą przepisać ocenę uzyskaną poza Uniwersytetem Opolskim są zobowiązane do przedstawienia odpowiednich dokumentów.