Rejestracja żetonowa na egzaminy w sesji letniej 2023 i lektoraty na semestr zimowy 2023/2024

STUDIA STACJONARNE  I stopnia

 

SJO zaprasza wszystkich studentów do zapoznania się z warunkami i regulaminem rejestracji na lektoraty na semestr zimowy oraz rejestracji          na egzaminy z języków obcych w sesji letniej.  Informacje na ten temat na podstronie:

Rejestracja elektroniczna dla studentów  (www.usosweb.uni.opole.pl, zakładka: Instrukcje)

 

Do czasu rejestracji prosimy sprawdzić swój login oraz stan posiadanych żetonów.

 

Terminy rejestracji:

  1. na lektoraty

 

01.06. – 08.06.2023r. – dla studentów II i III roku (którzy do tej pory nie

rozpoczęli lektoratu)
09.06. – 16.06.2023r. – dla studentów I roku

 

do  12.07.2022r. – zatwierdzenie rejestracji

 

  1. Rejestracja na egzaminy w sesji letniej: 01.06. – 16.06.2023r.

 

UWAGA!

Przy rejestracji prosimy o zwrócenie uwagi na opis grupy, do której studenci zamierzają się zarejestrować;   grupa PRZEPIS EGZAMINU jest wyłącznie dla studentów uprawnionych do przepisu egzaminu z innych studiów bądź uczelni;

grupa PRZEPIS EGZAMINU (Z CERTYFIKATEM) jest dla studentów, którzy posiadają stosowny certyfikat B2 uprawniający do zaliczenia egzaminu na podstawie „Certyfikatu” (lista certyfikatów na www.sjo.uni.opole.pl) .

W obu wypadkach należy również przedstawić dokument koordynatorowi sekcji i zarejestrować się na inny język, by zaliczyć 120 godz. lektoratu na dowolnym poziomie na ocenę (bez egzaminu).

Konsekwencją błędnej rejestracji z winy studenta jest utrata żetonu.