Terminy zebrań organizacyjnych grup międzywydziałowych

 Grupy międzywydziałowe kontynuujące lektorat:

Grupa na poziomie A2 o symbolu MW/II/ A2 (zajęcia z dr I. Kurpielą)

zebranie organizacyjne: 06.10.2021 (środa) godz.17.30 s.323 (SJO)

Grupa na poziomie B1 o symbolu MW/II/ B1 (zajęcia z dr I. Kurpielą)

zebranie organizacyjne: 06.10.2021 (środa) godz.18.00 s.323 (SJO)

Grupy międzywydziałowe rozpoczynające lektorat:

Grupa na poziomie B1 o symbolu MW/I/B1 (zajęcia z mgr M. Hrebeniuk)   

zebranie organizacyjne: 06.10.2021 (środa) godz.17.30 s.324 (SJO)

Grupa na poziomie B1P o symbolu MW/I/B1P (zajęcia z mgr M. Hrebeniuk)   

zebranie organizacyjne: 06.10.2021 (środa) godz.17.30 s.324 (SJO)

 Grupa międzywydziałowa na poziomie A2 nie zostanie utworzona z powodu zbyt małej liczby chętnych.

Obecność studentów zapisanych do wyżej wymienionych grup jest obowiązkowa, ponieważ na spotkaniach zostaną ustalone dni i godziny odbywania zajęć!!!!