Z przyczyn niezależnych od wykładowcy konsultacje mgr Anny Mróz w sesji poprawkowej (wrzesień 2020) będą się odbywały online.