Konsultacje mgr Anny Mróz są przełożone z terminu 6.02.2024r. na termin 5.02.2024r. o g.12:00.